Ioan-Rareş BOGDAN : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по петиции 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка