Vasile BLAGA : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Разликата в заплащането на жените и мъжете (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) RO  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка