Dan-Ştefan MOTREANU : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка