Gheorghe FALCĂ : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Последни дейности 

Обратна връзка