Isabel SANTOS : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка