Angelika WINZIG : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка