Simone SCHMIEDTBAUER : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (B9-0149/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка