Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

група „Renew Europe“

Член

Румъния - USR-PLUS (Румъния)

Роден : ,

9-ти парламентарен мандат Cristian GHINEA

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : USR-PLUS (Румъния)

Заместник-председател

  • 22-07-2019 ... : Комисия по регионално развитие

членове

  • 02-07-2019 / 21-07-2019 : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2019 ... : Комисия по бюджетен контрол
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 08-07-2020 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 10-03-2020 ... : Комисия по заетост и социални въпроси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg