Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

група „Renew Europe“

Член

Румъния - USR-PLUS (Румъния)

Роден : ,

Начална страница Cristian GHINEA

Заместник-председател

REGI
Комисия по регионално развитие

Член

CONT
Комисия по бюджетен контрол
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-MD
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg