Cristian GHINEA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по регионално развитие 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка