Cristian GHINEA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по регионално развитие 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка