Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

група „Renew Europe“

Член

Румъния - USR-PLUS (Румъния)

Роден : ,

Становища в качеството на докладчик Cristian GHINEA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg