Dragoş PÎSLARU : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка