Barbara THALER : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Последни дейности 

Обратна връзка