Vlad-Marius BOTOŞ Vlad-Marius BOTOŞ
Vlad-Marius BOTOŞ

група „Renew Europe“

Член

Румъния - Uniunea Salvați România (Румъния)

Роден : , Arad

Начална страница Vlad-Marius BOTOŞ

Заместник-председател

D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Член

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
CULT
Комисия по култура и образование

Заместник

REGI
Комисия по регионално развитие
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Caroline ROOSE

Lack of data on carbon storage and capture EN

12-06-2020 E-003536/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg