Traian BĂSESCU : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка