Eugen TOMAC : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка