Günther SIDL : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (C9-0105/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка