Isabel BENJUMEA BENJUMEA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по регионално развитие 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Япония 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка