Hannes HEIDE : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Последни дейности 

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка