Pernando BARRENA ARZA : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Ирак 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка