André ROUGÉ : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (C9-0105/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка