Frances FITZGERALD : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка