César LUENA : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Корейския полуостров 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Палестина 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка