Manuel PIZARRO : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка