Manuel PIZARRO : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка