Ioannis LAGOS Ioannis LAGOS
Ioannis LAGOS

Независими членове

Гърция - Independent (Гърция)

Начална страница Ioannis LAGOS

Член

BUDG
Комисия по бюджети
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
PECH
Комисия по рибно стопанство

Последни дейности

Impounding by the German authorities of medical equipment intended for Greece EN

25-03-2020 E-001855/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Seizure by the Italian authorities of 1 840 mechanical ventilators destined for Greece EN

24-03-2020 E-001837/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Provocative indifference of the EU towards the tragedy unfolding in Italy EN

19-03-2020 E-001713/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles