Lídia PEREIRA : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) PT  
 
Писмени обяснения на вот 
Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) PT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка