Lídia PEREIRA Lídia PEREIRA
Lídia PEREIRA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Португалия - Partido Social Democrata (Португалия)

Роден : , Se Nova

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Lídia PEREIRA

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Financial rescue of TAP EN

16-06-2020 E-003623/2020 Комисията

Escalation of violence and attacks by extremists in Mozambique EN

28-05-2020 E-003255/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Worsening humanitarian and political situation in Venezuela EN

28-05-2020 E-003254/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Plastic products in the environment EN

07-05-2020 E-002831/2020 Комисията

Diplomatic pressure from the People’s Republic of China on the European External Action Service EN

27-04-2020 E-002539/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg