Petros KOKKALIS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация за връзки с Индия 

Последни дейности 

Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка