James Alexander GLANCY : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Иран 

Заместник 

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка