Martin
HORWOOD

Участие в пленарните заседания - 9-ти парламентарен мандат Martin HORWOOD

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11