Miroslav RADAČOVSKÝ : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция (A9-0040/2019 - Eva Kaili) SK  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка