Martin HOJSÍK : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка