Vladimír BILČÍK : Начална страница 

Председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка