Rob ROOKEN : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Последни дейности 

Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) NL  
 
Писмени обяснения на вот 
Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка