Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Нидерландия - Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

Роден : , Breda

Становища в качеството на докладчик в сянка Tom BERENDSEN

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ с препоръки към Комисията относно рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg