José Ramón BAUZÁ DÍAZ : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Alleged violation of Decision (CFSP) 2017/2074 as a result of the unauthorised presence of Delcy Rodríguez on Member State territory EN  
- E-000865/2020 - Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност  
Въпроси, изискващи писмен отговор 

Обратна връзка