Malik AZMANI : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 
Писмени обяснения на вот 
Malik AZMANI  
Malik AZMANI 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка