Andris AMERIKS Andris AMERIKS
Andris AMERIKS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Латвия - Gods kalpot Rīgai (Латвия)

Роден : , Riga

Начална страница Andris AMERIKS

Заместник-председател

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Член

PETI
Комисия по петиции

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Последни дейности

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
Становища в качеството на докладчик в сянка
João FERREIRA

Разлики в качеството на продуктите на единния пазар.

09-07-2020 O-000048/2020 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg