Eugenia RODRÍGUEZ PALOP : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка