Susanna CECCARDI : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка