Anna BONFRISCO : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Заместник 

Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Обратна връзка