Simona BALDASSARRE : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Обратна връзка