Luisa REGIMENTI : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Обратна връзка