Daniela RONDINELLI : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Канада 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Обратна връзка