Chiara GEMMA : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по култура и образование 

Последни дейности 

Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка