Mario FURORE : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка