Andrea CAROPPO Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Poggiardo

Начална страница Andrea CAROPPO

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
JURI
Комисия по правни въпроси
D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Последни дейности

European commitment to economic recovery in the Member States following the Covid-19 emergency EN

27-03-2020 E-001911/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Amendments to the ESM system: Suspension of the ratification procedure EN

11-03-2020 E-001528/2020 Съвета
Въпроси, изискващи писмен отговор

Annex D, Country Report Italy 2020 – Key actions of the Just Transition Fund 2021-2027 – amendment EN

28-02-2020 P-001211/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg