Lucia VUOLO : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 

Последни дейности 

Обратна връзка