Valentino GRANT : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка