Eero HEINÄLUOMA : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Обратна връзка