Pietro BARTOLO Pietro BARTOLO
Pietro BARTOLO

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Италия - Partito Democratico (Италия)

Роден : , Lampedusa

Начална страница Pietro BARTOLO

Заместник-председател

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Член

PECH
Комисия по рибно стопанство

Заместник

D-IQ
Делегация за връзки с Ирак

Последни дейности

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

Механизъм за наблюдение на външните граници на Хърватия

25-06-2020 E-003758/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Competitiveness of Europe’s steel industry: case of Acciai Speciali Terni EN

22-06-2020 E-003706/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg