Pietro BARTOLO Pietro BARTOLO
Pietro BARTOLO

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Италия - Partito Democratico (Италия)

Роден : , Lampedusa

Начална страница Pietro BARTOLO

Заместник-председател

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Член

PECH
Комисия по рибно стопанство

Заместник

D-IQ
Делегация за връзки с Ирак

Последни дейности

Роля на Европейския парламент в процеса на вземане на решения

05-03-2020 E-001363/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Pushbacks in Greece EN

04-03-2020 E-001343/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 15G354
    1047 Bruxelles